maanantai 7. tammikuuta 2013

SCCM 2012 SP1 ja App-V yhteen soppii!SCCM on jo pitkään sisältänyt tuen App-V paketeille. 2012 SP1 tuo App-V näkökulmasta merkittävän ominaisuuden, eli tuen uudelle 5.0 versiolle. Uuden SCCM version myötä ajattelin että olisi paikallaan käydä lävitse mitä käytännössä tehdään kun App-V paketteja jaellaan. Nyt ei läpikäydä kaikkia sovellusjakelun vaiheita, vaan keskitytty niihin kohtiin joissa App-V paketit eroavat perinteisistä sovelluksista. Oletetaan myös että on saatavilla App-V paketteja ja päätelaitteissa on App-V client asennettuna.

Lisätään aluksi perinteinen App-V 4.x paketti. Mene Software Library


Hiiren kakkosnapin kautta Create Application


Avautuvassa wizardissa valitse paketin tyyppi (Microsoft Application Virtualization 4). Location kenttään määrittele paketin _manifest.xml tiedoston sijainti.


Kunhan saat kaikista vaiheista successfully voit edetä rauhallisin mielin wizardin loppuun.
Nyt listasta löytyy lisäämäsi sovellus. Valitse sovelluksen properties. Deployment Types välilehdellä valitse sieltä löytyvä App-V 4 tyyppinen jakelu -> Paina Edit…

Content välilehdellä voit määritellä jakelutavan. Jakelutavat ovat Download content from distribution and run locally ja Stream content from distribution point.
Run locally on hyvin samankaltainen perinteisten sovellusten jakelun kanssa. Virtuaalisovellus viedään sccm clientin cacheen josta se julkaistaan App-V clientille.
Streamissä taas päätelaitteelle viedään vain pikakuvakkeet ja sovellus striimataan App-V clientille vasta kun se käynnistetään. Striimissä hyviä puolia ovat ettei päätelaitteen levytilaa kulutetaan turhaan ja sovellusten ”asentaminen” on nopeaa. Heikkoutena se että striimaus vaatii pääsyn distribution pointtiin. Mikäli sovellus ei ole striimattu App-V clientin cacheen ja yhteyttä distribution pointtiin ei ole saatavilla on sovellus käyttökelvoton.

Publishing välilehdellä voit määritellä mitkä pikakuvakkeet julkaistaan päätelaitteelle.

App-V 5 pakettien lisääminen tapahtuu lähes samalla kaavalla kuin 4.x pakettien. Valitse tyypiksi Microsoft Application Virtualization 5 ja location kohtaan .appv tiedoston sijainti.

Pakettiin liittyvät jakelu ominaisuudet ovat pysyneet entisellään. Content välilehden ulkoasu on hieman erilainen, lisäksi Virtual Environment on lisätty uutena välilehtenä.
Jakeluvinkkinä kannattaa käyttää Dependencies toimintoa, määritä App-V clientti asennus ehdoksi. Vältyt tilanteelta jolloin ihmetellään asennuksen epäonnistumista ja perimmäisenä syynä on clientin puute päätelaitteessa.

App-V 5 sallii pakettien liittämisen samaan virtuaaliseen ympäristöön. Virtuaalinen ympäristö luodaan App-V Virtual Environments kohtaan.
(4.x versiossa linkittäminen tehdään pakettia luodessa ja sitä ei voi muokata jakelutyökaluilla)


Virtuaaliympäristölle annetaan nimi ja valitaan sovellukset jotka siihen kuuluvat. Lisäys tapahtuu Add.. napilla

Anna ryhmälle jokin nimi ja lisää paketit jotka haluat ympäristöön. Huom! järjestyksellä on merkitystä: Mikäli paketeissa tulee ristiriita (esim sama rekisteriarvo) on järjestyksessä edempänä oleva määräävässä asemassa.

Virtuaaliympäristön jakelu tapahtuu sillä perusteellä löytyykö koneelta jokin paketti. Tässä esimerkissä koneelle luodaan ryhmä jos sieltä löytyy InstEd tai Java JRE paketti.

Mikäli halutaan varmistaa että päätelaitteella on kumpikin paketti, kannattaisi operaatio toteuttaa kuvan mukaisesti. Alla olevassa kuvassa Java JRE on asetettu ensin. Suosittelisin asettamaan järjestyksen toisin päin sillä InstEd on niin sanottu pääohjelma ja java jre voi tällöin yli kirjoittaa sen tarvitsemia asetuksia ristiriidoissa. Pointtina tässä kuitenkin että ympäristö lisätään päätelaitteelle vasta kun kumpikin App-V 5 sovellus löytyy päätelaitteelta.

Lisäyksen jälkeen näkyy virtuaaliympäristö siihen kuuluvien sovellusten Virtual Envoriment välilehdellä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti